İKÇÜ ÜBYS, ÇOMÜ’de Hayata Geçiyor..

Kalkınma Bakanlığı’nın ‘’Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’’ Projesi kapsamında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde de kullanılmaya başlayacak.
Çanakkale Üniversite'ne ÜBYS eğitimleri 12-13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşmiştir.
Çanakkale Üniversitesinin ÜBYS kullanmaya başlaması ile birlikte ÜBYS ailesi 5 üniversiteye ulaşmıştır.
 


Kaynak
http://www.comu.edu.tr/haber-17322.html 


Başa Dön