İKÇÜ ÜBYS Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziyareti..

25-26-27 Temmuz Tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesin’de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ziyaret gerçekleşmiştir. 

Yapılan ziyarette aktif olarak kullanılmaya başlanan Öğrenci Bilgi Sistemi Modülüne destek amaçlı olarak kullanıcı grupları ve yetkileri tanımlanmış ,öğrenci dosyası ve 

mezuniyet işlem toplantıları verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.


Başa Dön