İKÇÜ ÜBYS Bartın Üniversitesi Ziyareti..

5 Ekim tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında Bartın Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Yapılan ziyarette Genel Sekreterlik makamında ilk görüşme yapılmıştır.Bu görüşmede Bartın Ünivertesi Genel Sekreteri ,  Bilgi İşlem Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürleri yer almışlardır. Görüşmede Bartın Üniversitesinin Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) geçiş yapan,  ünversitemiz haricindeki ilk üniversite olduğu ve übys'nin gelişiminde bu zamana kadar sağladığı katkılara vurgu yapılmıştır.Kurum tarafından übys kapsamında bütünüyle entegre bir sistemin kullanım kolaylığı ile süreçlerin çok daha sürdürülebilir ve yönetilebilir hale getirildiği ve memnuniyetleri bildirilmiştir.

Ayrıca bu görüşmede üniversite bilgi yönetim sistemi kapsamındaki süreçlerin değerlendirilmesi, yaygınlaşma hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Aynı zamanda Öğrenci ve Personel Daire başkanlıkları da ziyaret gerçekleşmiştir.Bu ziyaretlerde yapılan toplantılar ve görüşmelerde talep edilen süreçler ve geliştirmeler değerlendirilmiştir.

 


Başa Dön