İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı

Kurumumuzun belirlediği, 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin gereklilikleri çerçevesinde üç ayda bir yapılması planlanan İç Kontrol Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Daire Başkanı Öğr. Gör. Fatih Tunçez başkanlığında iki oturumda gerçekleştirilen toplantıda doğru stratejilerle kurumsal başarının arttırılması için belirlenen süreçlerin durumu değerlendirilmiştir. 


Başa Dön