İKÇÜ ÜBYS Ardahan Üniversitesi Ziyareti..

8-09 Nisan Tarihinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında Ardahan Üniversitesin’de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi ve  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne ziyaret gerçekleşmiştir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminin daha aktif olarak kullanımının sağlanması,  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından Satın Alma Yönetim Sisteminin  aktif olarak kullanılması,  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından stratejik yönetim bilgi sisteminin kullanımının sağlanması ve Sürekli Eğitim Merkezi modülünün aktif hale getirilmesi amacıyla toplantılar ve eğitimler düzenlenmiştir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılan toplantılar, kontroller ve verilen eğitimler sonucunda fakülteler süreç takibini daha iyi yapabilecek duruma gelmiştir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Satın Alma Bilgi Sistemi modülünde ki satın alma süreci ile ilgili, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi modülü ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmuştur.

Sürekli Eğitim Merkezin'de Sürekli Eğitim Sistemi modül kullanımına yönelik tüm süreçler anlatılmıştır.

 


Başa Dön