İç Kontrolün Amacı Nedir?

 

 İç kontrolün amacı;

► Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülük-lerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

► Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

► Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

► Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

► Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

 


Başa Dön